Product

  • BLESS 500WP

BLESS 500WP

Capacity:

Pymetrozine 500g/kg

Chip LED:

15g

Voltage:

Lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, ức chế tiêu hóa, gây ngán ăn cho côn trùng, Đặc trị côn trùng hút chích như rầy nâu, bọ xít

Brightness:

Pha 15g/bình 16-25 lít nước, phun 2 hình cho 1.000m2. 3 bình cho 1.300m2, phun kỹ vào nơi rầy trú ẩn, khi rầy tuổi 1-2.

Bleeding:

Khi lúa lớn trên 40 ngày, phun 2,5-3 bình/1.000m2, 3,5-4 bình cho 1.300m2

Similar products

ASSASSIAN

ASSASSIAN

ASSASSIAN

CHECK

CHECK

CHECK

ATANNONG

ATANNONG

ATANNONG

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER-SUPER-380SC---750WP

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

USAXTOG 750WP

USAXTOG 750WP

USAXTOG-750WP

ANPHATOX

ANPHATOX

ANPHATOX

OSIOI 800.8 WP

OSIOI 800.8 WP

OSIOI-800.8-WP