Product

  • EMETIN ANNONG
  • EMETIN ANNONG
  • EMETIN ANNONG
  • EMETIN ANNONG
  • EMETIN ANNONG
  • EMETIN ANNONG

EMETIN ANNONG

Capacity:

ABAMECTIN 18 g/l (36 g/l;55.5 g/l)

Chip LED:

100ml, 450ml, 1 lít

Voltage:

Thuốc trừ sâu nguồn gốc sinh học thế hệ mới, đặc trị SÂU-RẦY-NHỆN đã kháng thuốc thông thường

Brightness:

1.8EC: pha 20-25ml/bình 20-25 lít nước; 3.6EC: Pha 15-188ml/bình 20-25 lít nước; 5.55EC: Pha 8-10ml/bình 20-25 lít nước

Bleeding:

Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện.

Similar products

ASSASSIAN

ASSASSIAN

ASSASSIAN

CHECK

CHECK

CHECK

ATANNONG

ATANNONG

ATANNONG

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER-SUPER-380SC---750WP

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

USAXTOG 750WP

USAXTOG 750WP

USAXTOG-750WP

ANPHATOX

ANPHATOX

ANPHATOX

OSIOI 800.8 WP

OSIOI 800.8 WP

OSIOI-800.8-WP