Product

  • SUPERMATE 150SC
  • SUPERMATE 150SC
  • SUPERMATE 150SC

SUPERMATE 150SC

Capacity:

Indoxacarb 150g/l

Chip LED:

10ml, 100ml

Voltage:

SUPERMATE 150SC Indoxacarb khi xâm nhập vào cơ thể côn trùng làm tê liệt hoạt động của kênh natri trong tế bào thần kinh, làm cho côn trùng ngừng ăn, run rẩy, tê liệt và chết tiêu diệt Sâu Cuốn Lá, Sâu Xanh Da Láng, Sâu Khoang hiệu quả

Brightness:

Pha 15ml/ bình 20-25 lít nước, phun 2 bình cho 1.000m2, khi thuốc khi sâu tuổi 1-2

Similar products

ASSASSIAN

ASSASSIAN

ASSASSIAN

CHECK

CHECK

CHECK

ATANNONG

ATANNONG

ATANNONG

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER-SUPER-380SC---750WP

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

USAXTOG 750WP

USAXTOG 750WP

USAXTOG-750WP

ANPHATOX

ANPHATOX

ANPHATOX

OSIOI 800.8 WP

OSIOI 800.8 WP

OSIOI-800.8-WP