qui-trinh-“quan-ly-tong-hop-dich-hai-tren-thanh-long

QUI TRÌNH “QUẢN LÝ TỔNG HỢP DỊCH HẠI” TRÊN THANH LONG

 

Chú ý: Khi bị mưa đột xuất nên tưới xả, vì gặp nắng nóng thì cành dễ bị cháy. Khi tưới nước chỉ tưới ở gốc không tưới lên cành. Khun thuốc sử dụng béc đặc và phun mịn để thuốc hay phân đủ dính trên là và trái.