Sản phẩm

  • ANFAZA 350SC
  • ANFAZA 350SC

ANFAZA 350SC

Thành phần:

Thiamethoxam

Quy cách:

1g,2g,100ml

Công dụng:

250WG: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê --- 350SC: bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/ cà phê

Sản phẩm tương tự

ASSASSIAN

ASSASSIAN

ASSASSIAN

CHECK

CHECK

CHECK

ATANNONG

ATANNONG

ATANNONG

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER SUPER 380SC + 750WP

ILTER-SUPER-380SC---750WP

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

ANNONGAPLAU

USAXTOG 750WP

USAXTOG 750WP

USAXTOG-750WP

ANPHATOX

ANPHATOX

ANPHATOX

OSIOI 800.8 WP

OSIOI 800.8 WP

OSIOI-800.8-WP